shomer shabat

Pazar, Kasım 08, 2015

YAHUDİ TOPLUMUNUN GÖRÜNTÜSÜ

bs"d2013'te ABD Yahudileri'nin yapısını inceleyen PEW araştırmasından sonra ABD genelinde inanç guruplarının durumunu araştıran bir çalışmanın sonuçları geçtiğimiz Salı günü yayınlandı.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre ABD genelinde dini inaçlarda bir gerileme tespit edilirken Yahudi toplumu içinde bazı belli kesitlerde ve alanlarda büyüme gözlemlendi.
Araştırmanın sadece ABD Yahudileri'ni değil genel diaspora Yahudileri'ni ve özellikle Türkiye Yahudileri'ni de ilgilendirdiğine inandığım bölümlerinin sonuçlarını paylaşıyorum:

35,000 ABD vatandaşını kapsayan araştırmada hangi inanç gurubuna mensupsunuz sorusuna 847 kişi Yahudi diye cevap vermiş.  Bu 2013 PEW araştırmasının kapsadığı 3,475 Yahudi'den çok daha düşük bir rakkam.

Bazı sonuçlar:

ABD genelini kapsayan son 2007 araştırmasından sonra Yahudi inancının günlük hayatlarında çok önemli bir anlam taşıdığını söyleyenlerin oranı %31'den %35'e yükselmiş.
Günlük veya haftalık ibadete katılanların oranı %16'dan %19'a ve haftada en azından bir kere Tora öğrenimi gruplarına katılma oranı %11'den %16'ya yükselmiş.

* Tora'yı Tan-rı mı yazdı?
Yahudiler'in %11'i Tora'nın Tan-rı'nın sözü olduğuna inanıyorlar. Bu da ABD genelindeki dindar (Ortodox) Yahudiler'in oranı ile aşağı yukarı aynı.
Diğer ana inanç gurupları arasında (Hristiyanlar ve Müslümanlar) Yahudiler Tora'nın Tan-rı tarafından verilmiş olduğuna inanan en düşük orana sahip grup.
Yahudiler yine diğer inanç gurupları arasında Tora'yı okuyup öğrenmeye çalışan en düşük orana sahip grup.
Yahudiler arasında Tan-rı inancı 2007'de %72 iken 2014'te %64'e düşmüş.

* Cennet ve Cehenneme inanıyor musunuz?
2007'de %38 olan Cennet inancı Yahudiler arasında %40'a çıkmış. Buna karşılık Cehennem inancı ise aynen 2007'deki gibi %22'de kalmış.

* Kim daha çok dua ediyor?
Yahudiler'in %29'u haftada bir Tefila'ya katılıyor.
Günlük dua eden kadınların oranı Yahudiler arasında %31 iken erkeklerde %27.

* Domuz yiyor musunuz?
Domuz yemenin yasak olduğu guruplar arasında Müslümanlar'ın %90'i domuzdan uzak dururlarken Yahudiler'de bu oran %40. Yahudiler'in %57'si domuz yemekten kaçınmadıkları gibi %1'i de vejetaryen.

* Homoseksüellere yaklaşım
ABD genelinde homoseksüelleri en büyük oranda kabul eden grup Yahudiler. ABD genelinde %62 iken Yahudi toplumu genelinde %81.
Homoseksüel evlilikleri ABD genel toplumunun %53'ü desteklerken Yahudi toplumunun %77'si taraftar.

* Eğitime önem vermeye devam ediyoruz.
Yahudiler arasında üniversite mezunu oranı %59. Bu oran ABD genelinde olan %27'nin iki katından fazla.

* İnancımızı %25lik bir süratle kaybediyoruz.
Her nesilde Yahudi bir evde büyümüşlerin %75'i aynı inanç şekli ile devam ediyor.

* Kimlerle evleniyoruz?
Halen evli olan Yahudi çiftlerin %65'i bir Yahudi ile evli.

* Ne zaman evleniyoruz?
Hiç evlenmeyen Yahudilerin oranı 2007'deki %19'dan 2014'te %23'e yükselmiş. Yahudi ergenlerin %56'sı evli, %15'i boşanmış veya dul kalmış. 

* Üreme durumumuz.
Yahudi ailelerde averaj çocuk oranı 2.0. Bu oran ABD toplum genelinde 2.1. Tora'ya bağlı aileler arasında oran 4.1. Diğer Yahudiler'de bu 1.7.

* Maddi durumumuz.
ABD Yahudileri'nin %44'u senelik $100,000 ve üstü gelire sahip iken (bu ABD genelinde % 19) %16'imiz senede $30,000'lik ve altında gelir ile fakirlikle mücadele etmekteler. %15'imiz ise senede $30,000 ile $50,000 gelir sahibi.
Related Posts with Thumbnails