shomer shabat

Cumartesi, Kasım 21, 2015

ÜCRET OLARAK KİTAP

bs"d

Yine biraz evvel sözünü ettiğim Israel'in dördüncü Cumhurbaşkanı Efraim Katzir'in anılarından:
Yeruşalayim'de kurulan ilk milli kütüphanenin ve şimdi binlerce kitap taşıyan Har Ha'Tzofim kütüphanesinin  fikir babası ve kurucusu Dr. Yosef Leon Hazanoviç hastalarından ödeme olarak para yerine kitap da kabul edermiş. Ücretini nakit veya kitap olarak ödeyemeyecek olan fakirlerin masalarına da evlerinden çıkmadan bir miktar para bırakırmış.
Related Posts with Thumbnails