shomer shabat

Çarşamba, Kasım 18, 2015

ALİYA YAPANLARIN KARAKTERİ

bs"d


Özellikle Kuzey Amerika'dan Israel'e aliya yapan Yahudiler'in büyük bölümünün Tora'ya bağlı kesimden olmasının en baş sebebi nedir?
Siyonizm mi?
Hayır.
Sadece Tora'ya bağlı Yahudiler'in hayatlarında öncelik verdikleri değerlerin doğal sonucu bu.
ABD'de 4-5 çocuklu bir Yahudi ailesinin çocuklarına Yahudi eğitimi verebilmesi için çok yüksek bir gelire sahip olması gerekiyor. Aile bütçesinin %70'i genelde eğitime ayrılıyor. Maalesef bu yük altından kalkmak gittikçe genç aileler için imkansızlaşmakta.
Asimilasyonu tehlike olarak görmeyen liberal Yahudiler açısından böyle bir sorun yok.
Bedava devlet okulları onlar için yeterli ve zaten %70-80'e varan karışık evlilikler onların gözünde bir sorun olmadığı için Yahudi eğitimi en iyi şartlarda zaten bir hobiden daha fazla bir önem taşımıyor.
Kısaca ekonomik zorluklar, ekmek parası için değil Yahudi eğitimi ihtiyacı yüzünden Tora Yahudileri'ni Aliya'ya yönlendiriyor.

Bu da secüler Siyonist eğitimden bir sonuç çıkacağı hayalleri ile boşu boşuna maddi kaynakları sarf edenlerin tekrar ve tekrar yanlış olduklarını ispat ediyor.
Yahudi gibi yaşamak istemenin secüler toplum içinde bir öncelik taşımaması veya tam tersi Tora Yahudileri için önem taşıması Aliya'yı bir gerek haline getirmekte.


Related Posts with Thumbnails