shomer shabat

Cuma, Ocak 30, 2009

HER GUN 1 ALAHA -- 30 OCAK 2009

bs"d

Sanıldığı üzere 10 emrin 6. emri "öldürme" değil "cinayet işleme" yasağıdır. Bu bir yorum değil, direk tercümedir. Bu emirde kullanılan "lo tirtah" deyişindeki "rotseah" kelime kökü Ingilizce'de "murder" Türkçe'de ise "cinayet" kelimesine denk gelir. İbranicede "Öldürmek" kelimesi ise tamamen farklı bir kökten gelir ve öldürmek kelimesi ibranicede "arag" kelimesi ile ifade edilir.

Bu 2 kelime arasında çok büyük anlam farkı vardır. Zira Tora, bize öldürmeyi yasaklıyor olsa; yine Tora'da belirtilen bazı çok özel durumlarda verilen idam cezalarının bu yasakla çelişkiye düşmesi olası olurdu. Halbuki Tora bizlere cinayet işlemeyi, yani herhangi birini hiçbir suçu yokken öldürmeyi yasaklamaktadır.

Ayrıca eğer bu emir "öldürme" olarak belirtilmiş olsa Tora'da okuduğumuz atalarımızın düşmanlarına karşı yapmış olduğu bir çok savaş anlamsız kalacaktır. "Öldürme" emrini veren T-nrı, nasıl olurda gün gelir atalarımıza düşmanlarına karşı savaşa çıkmalarını emreder???

Herhangi bir insanı hiçbir suçu yokken öldürmek tabiki yasaktır, bu cinayete girer. T-nrı'nın bu dünyayı, insanların çoğalıp yerleşmeleri için yarattığı açıktır. Bu sebeple insanların, dünyanın amacı olan insanları öldürerek, dünyayı bir anlamda yıkmaları kesin bir yasaktır. Zira tek bir insanı katletmek tüm dünyayı yok etmekle eşdeğerdir.

Fakat ölüm cezası gerektiren suç işlemiş bir kişi, dünyayı kendi elleriyle yıkmaktadır. Bu sebeple kanunen cezayı verme yetkisine sahip bir mahkeme mevcutsa bu mahkemenin tüm kriterleri yerine gelip, bu kişi kanun karşısında idam cezasına kayık bulunması halinde ceza (öldürme işlemi) gerçekleştirilir ve bunun cinayet işleme yasağına aykırı olmadığı açıktır.

Tora'ya göre öldürmenin serbest olduğu başka bir durum ise savaş durumudur. Savaş durumunda karşı tarafın amacının öldürmek olduğu apaçık ortadır. Kişi kendi hayatını korumakla ve kendi hayatına gelebilecek tehlikeleri durmakla görevlidir. Bu durumda kendisini öldürmeyi amaçlayan birini öldürmek "mitsva" - "emir" konumuna düşer. Gimara'da belirtildiği gibi "Seni öldürmeye geleni önce davranıp sen öldür." Fakat barış zamanında hiçbir insanoğlu öldürülemez!

Ayrıca bilinmelidir ki, T-nrı Noah ve soyuna yani yahudiler dışında kalan milletlere de emirler vermiştir. Ve bunlar 7 tanedir. Noah'a verilen 7 emir olarak belirtilirler. Bu 7 emirin 3. emir ise "cinayet" yasağıdır. Yani T-nrı cinayeti hem yahudilere hem de diğer milletlere yasaklamıştır. İnsanoğlunun (yahudi olsun - olmasın) cinayet işlemesi T-nrı tarafından verilen evrensel yasaktır.

Kaynak:
Şemot 20:13, Rambam, Meam Loez, Gimara Sanedrin, Bereşit 6:9 ve ilerisi
Tarih:
5 Şevat 5769, 30 Ocak 2009
Aaron Eskenazi

Perşembe, Ocak 29, 2009

HER GUN 1 ALAHA -- 29 OCAK 2009

bs"d

Aaron Ashkenazi'ye tesekurlerle :

Bilginlerimiz düşünmeyi ve sorgulamayı çok severler, o kadar ki gerçekte karşılaşmayacağımız bir durumun bile Tora kuralları ile nasıl çözüleceğini incelerler - tartışır dururlar, örneğin;

İki adam çölde seyahat ediyorsa ve birinin, uygarlığa uygarlığa ulaşıncaya kadar sadece bir kişiye yetecek kadar suyu varsa; ve suyu paylaştıklarında ikisi de ölecekse; bu durumda kanun nedir???

Tora bize açıkça başkasını öldürmeyeceksin demekte ve başka bir yerde ise açıkça kendini hayatını koruyacaksın demektedir.

Gimarada geçen bu uzun tartışmadan bazı görüşleri ele alalım:

Paturanın oğlu derki; Birinin arkadaşının ölümünü görmektense, ikisinde suyu içmesi ve ölümü seçmesi daha iyidir.

Suyu ikisinin de içmemesi ve kurtuşun beklenmesi gibi görüşler de katılmaktadır bu tartışmaya.

Arkadaşının kendin gibi sevmenin Tora'nın en temel kuralı olduğunu belirten Rabi Akiva Tora'daki "kardeşin seninle birlikte yaşabilir" sözünden "seninle birlikte" deyişinin bizlere önce kendi hayatımızın sonra arkadaşımızın hayatının geldiğini anlamamız gerektiğini söyler. "Arkadaşınızı sevme kuralı ancak yaşayan biri için geçerlidir" der.

Acıklı ama gerçek şudur ki, arkadaşınızı siz öldürmediniz. Kendi suyunuzu içtiniz çünkü aksi intihar etmek olurdu. Katil çekiç olmaktansa, masum çivi olmak daha iyidir.

Çarşamba, Ocak 28, 2009

HER GUN 1 ALAHA -- 28 OCAK 2009

bs"d

Yenmesi uygun olmayan kuşların (yırtıcı kuşların) yumurtaları da yenmez.

Elimize geçen ve hangi hayvan yumurtası olduğu bilinmeyen bir yumurtanın kaşer hayvandan gelip gelmediğini anlamak için şu bilgilere dikkat edebiliriz:
* Yumurtanın bir ucu oval diğer ucu sivri ise bu yumurta kaşer bir hayvana aittir.
* İki ucu oval olan bir yumurta, yasak bir kuşun yumurtasıdır.
* Yumurtanın akı içeride, sarısı dışarı tarafta ise bu yasak bir kuşun yumurtasıdır.

İçinde kan (kırmızı nokta) bulunan yumurtaların yenmesi uygun değildir. Kan çıkartılıp geri kalan kısımdan faydalanılamaz, yumurtanın tamamı uygunsuz duruma düşer. Bu yüzden yumurtanın kullanılmadan / yenmeden evvel kontrol edilmesinde fayda vardır.

Kaynak: Kitsur Şulhan Aruh 46:1
Aaron Eskenazi
3 Şevat 5769 - 28 Ocak 2009

Salı, Ocak 27, 2009

BIR ACI HABER DAHA --ATESKES KURBANIbs"d

Ham-ass barbarlarinin kendi ateskeslerine dahi uyacaklarini zaten kimse tahmin etmiyordu.

Bu sabah Kisufim gecis noktasinda bulunan Israil askerlerine yapilan saldirida iz surmekten mesul Bedevi bir Israil askeri sehit oldu.Ailesinin istegi ile ismi aciklanmayan bu askerimize rahmet diliyoruz.

YIYE ZIHRO BARUH

YENILENMIS YARALI LISTESI --DUALARINIZ ICIN

bs"d

Aharon Yehoshua ben Chayah Shoshana
Avishai ben Miriam
Avraham Aharon ben Shoshana Raizel;
Ben ben Sarah Imeinu;
Ben ben Batya;
Ben ben Katya;
Ben ben Keti Shifra;
Ben ben Netiva
Chaim Moshe
Naftali ben Ruth Reizel;
Daniel ben Sarah Imeinu (Tamarov);
Daniel ben Sophie;
Dov Ber ben Devora Bluma;
Dvir ben Leah
Elishama Shalom ben
Rivka Leah;
Eran ben Bat Sheva
Eyal ben Yehudit;
Gad ben Tamar;
Gal ben Aliza (Elsa);
Gal ben Hedva
Gershom Elazar ben Chasha;
Geva ben Avital;
Hoshea ben Miriam;
Idan ben Liora
Ido ben Rachel;
Immanuel ben Elsa;
Itai ben Rinat
Li'el Hoshea HaCohen ben Miriam
Lior ben Yitzchak
Mabrato ben Sarah Imeinu
Maxim ben Olga
Mor Mordechai ben Orna
Moshe ben Chana Malka
Moshe ben Dina
Moshe ben Eidi
Moshe ben Pnina Rose;
Nadav ben Maria
Nechemia Shalom DovBer ben Arlene
Neriya ben Rivka
Netanel ben Fanny
Netanel ben Mazal Tov
Netanel ben Navah
Netanel ben Sarah
Noam ben Elsa
Ohad ben Bracha
Ohr Elgozi ben Rachel;
Oleg ben Sarah Imeinu (Dizengoff)
Omer ben Dorit
Or ben Penina;
Oren ben Batsheva;
Oren ben Chaya;
Oren ben Ilana
Oron ben Tova;
Pinchas Yair ben Yocheved
Ran ben Meril
Raphael ben Nina
Roi ben Dina;
Roi ben Nurit;
Ron ben Bilhah;
Ron ben Havatzelet
Ron ben Varda;
Ron ben Yisroel;
Ronen Chai ben Leah
Rotem ben Leah;
Sagi ben Osnat
Shachaf ben Dalia
Shai ben Yosi;
Shalom ben Zehava;
Snir ben Chaim;
Tal ben Anat;
Tom ben Chana;
Wahal Mijan
Yaakov ben Sarah Imeinu (Wolf)
Yaakov ben Rolit;
Yakov ben Orly;
Yakov Yisroel ben Yardena;
Yehoshua ben Naomi;
Yisrael ben Ilana
Yitzchak ben Bia;
Yitzchak ben Navah
Yevgeni Ben Elizabeth
Yo'ad Ido ben Frieda Rivka
Yochai ben Sarah Imeinu;
Yosef ben Yaffa;
Yosef Chaim ben Ziva

SIVILLER :

Avi ben Chamo;
Bat El Hila bat Phoebe
Ephraim ben Batsheva;
Gavriel ben Sarah
Gila bat Chana;
Gila bat Odelia
Michael ben Anna;
Moshe Rafael ben Aliza Chaya;
Or'el Refael ben Angela
Rachel bat Rut
Snir Segev ben Denise;
Yaakov ben Rachel;
Yakov ben Miriam;
Yakov ben Rivka

HER GUN 1 ALAHA -- 27 OCAK 2009

bs"d

Bize uzatılan eli boş geri çevirmemeliyiz. Yardım isteyen kişi gerçekçi olmasada, vereceğimiz yardım ile çeyrek ekmek alınamayacaksa bile yinede geri çevirmemeliyiz. Eğer açılan ele verebileceğimiz 5-10 kuruşumuz dahi yoksa, en azından yardımı isteyen kişiye teselli sözleri söylemeli, onu biraz daha umutlu ve mutlu yapmaya çalışmalıyız. Çünkü söyleyeceğimiz onun gönlünü ferahlatıcı güzel sözler de vereceğimiz tsedaka ile aynı konumdadır.

Kral David kitabı Teilim'de bunu bize şu sözlerle öğretmektedir: "Zulme uğrayanlar utançla dönmesinler, fakir ve yoksul İsmi'ni methetsin"

Ayrıca karşımızdaki bizden yardım isteyen kişiyi, gerçekçiliğini tartmadan ona yardım etmemiz, Göklerde de bize karşı inaniılmaz bir merhamet yaratır. Göklerdeki Baba'mız derki, "sen ki karşındaki kişinin vereceğin yardıma gerçekten ihtiyacın olup olmadığını araştırmadan verdin, Ben'de sana isteklerini verirken, buna layık olup olmadığına bakmadan, gerçekten bu isteğine ihtiyacın olup olmadığını araştırmadan isteğini kabul ediyorum."

Ayrıca fakir birinin kalbini kırmaktan kesinlikle sakınmalıyız. Çünkü T-nrı onların yakarışlarını ayrıntılı bir şekilde dikkate alır.

Aaron Eskenazi
Kaynak: Kitsur Şulhan Aruh 34:8
27 Ocak 2009 - 2 Şevat 5769

Pazartesi, Ocak 26, 2009

KADINLAR GUNU

bs"d

SON HAMAS UNIFORMASI

bs"dSIYONISTLERE KARSI SAVAS GITTIKCE DAHA KOLAYLASIYOR.

BARUH DAYAN HA-EMET -- AVRAHAM RAVITZ Z"L


bs"d

Haredi partisi Degel HaTora'nin basi Rabbi Avraham Ravitz gecirdigi rahatsizliktan sonra 75 yasinda aramizdan ayrildi.

Gencliginde bir Lehi savascisi olan Ravitz , daha sonra Tzaha"l'da da askerlik gorevini yapmisti . 12 cocuk babasi ve 77 torun sahibi olan Ravitz degisik hukumetlerde gorevlerde bulunmustu.
8 sene evvel gecirdigi bobrek yetmezligi sonucunda en buyuk oglunun bobregi Ravitz'e nakl edilmisti.

Haredi toplumunun gercekten ovunebilecegi liderlerinden biri olan Ravitz bugun Yerushalayim'de topraga verildi.Yihye zihro Baruh

HER GUN 1 ALAHA -- 26 OCAK 2009

bs"d

Bugün Roş Hodeş - İbrani takviminde Ay Başı!

Alaha'da şu soru sorulmuştur, acaba kişi roş hodeş onuruna bir yemek düzenlemek zorunlu mudur? Rav Yosef Karo bunu temel alaha kitabımız Şulhan Aruh'ta (siman 419'da), açıkça gün onuruna normal günlük öğün düzenimizden daha özel yemek yememizin, tertiplememizin veya bu özel yemeğe katılmamızın mitsva olduğunu belirtmektedir.

Bu mitsva 1 öğünümüze normal günlük öğünlerimizde yemeye alışık olmadığımız 1 çeşidin masamıza konulması ile gerçekleştirilebilinir.

Bu kuralın kaynağı, Tora'da belitilen "uvyom simhattem umoadehem uvroşe hodşehem" - nasılki mutlu günlerimizde - bayramlarda özel yemek yeriz, roş hodeşte de bundan bir pay olmalıdır.

Roş Aşana gimarası, kişinin kazancının bir roş aşana'dan (yıl başından) diğer roş aşana'ya kadar ki kazancının belirli olduğunu ama bu kazanca şabat - bayramlar ve roş hodeş için harcadıkları dahil değildir. Yani bayramlar, şabat, ay başı gibi günleri özelleştirmek için kullandığımız finansal harcamaların yıl sonu hesaplarında bize extradan verilen bir hediye olduğu, ve tüm bu harcamaların bizim değil sanki T-nrı'nın cebinden çıkıyormuş gibi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca bu özel günü onurlandırmak için, günlük kıyafetlerimiz dışında, daha özel kıyafetler giymek çok doğru bir davranış olacaktır.

Herkese Hodeş Tov (İyi Aylar), beklentilerinizin hepsinin gerçekleşeceği, kurtuluşun geleceği bir ay olsun!

Aaron Eskenazi
26 Ocak 2009 - 1 Şevat 5769
Kaynak: Şulhan Aruh Siman419 & Kaf Ahayaim

Pazar, Ocak 25, 2009

GAZZE'LI DOKTORUN KIZLARININ OLUMU --YENILEME

bs"d

Biraz evvel post ettigim iletiye yeni bir ekleme :
Doktor Azaddin Abu-ElAish'in evinde bulunan baris mesajlari ile lgili fotograflar yayinlandi :

Iste du-kiyum ve baris icin yasayan bir Doktor daha ...GAZZE'LI DOKTORUN KIZLARININ OLUMU

bs"d

Cogumuz Gazze Operasyonu'nun son gunlerinde meydana gelen aci olaydan haberdarizdir .
Israil Televizyonunda 2. kanalin hazirladigi programda olayin vuku buldugu bolgede operasyonlarda bulunan Golani birliginin komutani Peled ile yapilan kisa ropertajdan goruntuler .

Dogal olarak Ibranice olan bu roportaji Ingilizce alt yazilarla izleyebilmek icin cikan ekranda sag alt kosedeki ufak ucgene basip "CC" yi secin.

HER GUN 1 ALAHA -- 25 OCAK 209

bs"d

Kendini değerli yapmak isteyen biri, T-nrı'nın İsmi'ni şanlandırırken yapmış olduğu bağışlarda kısıtlamalara girmemeli. Açıklamak gerekirse; T-nrı adına yaptığı bütün davranışlarında eli açık davranmalıdır. Örnek olarak; eğer bir sinagog inşa edecekse; sinagog evinden daha güzel - şık olmalıdır. Aç birini doyuracaksa; masasına koyduğu en iyi yiyeceklerle onu beslemelidir. Çıplak birini giyindirecekse, en kaliteli kıyafetlerle bunu yapmalıdır.

Aaron Eskenazi
Kitsur Şulhan Aruh 34:5

Cuma, Ocak 23, 2009

HER GUN 1 ALAHA -- 23 OCAK 2009

bs"d

Sağlık tehlikeli olması nedeniyle yasak olan bazı hareketler:

* Et ve balığı aynı anda tüketmek sağlık yönünden zarralı olduğundan sakıncalıdır. Yine bu sebeple kümes hayvanının eti, hatta yağı ya da suyu ile bile; balığı aynı anda yemek yanlış bir hareket olacaktır. Arka arkaya (önce balık sonra et ; yada tersi) bu iki yemeyi yiyebilmek için, ağzımızı temizlemek amaçlı bir parça su yada ekmek yemek gereklidir.

** Kişi kendini, insan vucudundan akan terden (yüzden akana ter hariç) korumalıdır, çünkü bu ter ölümcül dereceye ulaşacak kadar zehirli olabilmektedir. Bu yüzden hiçbir yiyecek, terli bedene deyecek korkusu yüzünden kıyafetlerin altına koyulmamalıdır. Ayrıca kişi madeni yada kağıt parayı asla ağzına koymamalıdır. Çünkü para çok fazla el değiştirdiğinden üzerinde vucut teri barındırabilmektedir.

*** Kişi yemek kokusu duyması ardından ağzından akan salyayı yutmamaya özen göstermelidir. Çünkü bunu yutmak (T-nrı korusun) vucuda büyük tehlikeler yaratmaktadır.

**** Uzun süre üzeri açık durmuş suyu içmemek yine sağlıksal açıdan tavsiye edilir.

--- Tüm bu durumların arkasında Tora'sal bir mitvsanın durduğu unutulmamalıdır. Tora'da dediği gibi, "canınızı koruyun!"

Kaynak Kitsur Şulhan Aruh 33: 1-5
Aaron Eskenazi
23.1.09

HER GUN 1 ALAHA -- 22 OCAK 2009

bs"d

Her yahudinin kendisine öğrenmesi ve başkalarına ödünç vermek üzere kutsal kitaplar satın alması görevidir.

Kutsal kitaplara uygun saygı ile davranmak gereklidir. Eğer bir iskemle yada koltuk üzerinde duruyorlarsa o koltuk yada iskemleye oturmak uygun değildir. Kitap başka bir yere kaldırılmalıdır. Kutsal kitapları yere koymak, üzerine omuz dayamak yasaktır.
Eskiyen kullanılamaz hale gelen kutsal kitaplar, yakılmaz, yırtılmaz atılmaz, sadece uygun şekilde gömülmelidirler.

Aaron Eskenazi
Kaynak: Kitsur Şulhan Aruh 28:2-4

Çarşamba, Ocak 21, 2009

ISRAIL'IN HAIN SOLCULARININ SON MARIFETI


bs"d

Israil'in asiri solunun Israil'e olan nefretinin siniri kalmamis artik.
Son marifetleri Gazze Operasyonundan dolayi Israil'li politikaci ve askeri liderleri Hag'daki uluslar arasi mahkemeye sikayet ettiler.

Bu hainler surusu bir deWANTED.ORG adi altinda bir websitesi kurdular .Cikan yazinin Ingilizce tercumesi :

WANTED
For Crimes Against Humanity and War Crimes.


Gabi Ashkenazi

One 27th of December 2008, the suspect ordered the Israeli army to attack crowded, civilian areas in the Gaza Strip. For 3 weeks, 1,500 ton bombs were dropped from the air on residential homes, along with tens of thousands of artillery and tanks shells. For 3 weeks the Israeli army destroyed residential homes, schools, hospitals, water and electrical infrastructure, causing the deaths of at least 1,200 people (hundreds of them, children), and over 5,300 wounded. Hundreds of thousands are now refugees with no homes.

The attack, ordered by the suspect was preceeded by a siege against 1.5 million people, a siege which the suspect took part in, including withholding food, water, medicine, fuel and electricity for 18 months.

According to International Law, it is forbidden to shoot and bomb residential areas, execution without trial, collective punishment, destruction of hospitals, schools and homes. These prohibitions, many of which were legislated as a result of the Nazi's behavior in World War Two. These prohibitions were agreed to and signed within the Fourth Geneva Convention by the entire world.

In December 2008, a complain was loged with the World Court in the Hague against this suspect and others, for allegedly carrying out War Crimes, and Crimes Against Humanity during the Siege in Gaza.

For the formal complaint, see here.


Description of the suspect: Male, about 55 years of age, skin complexion white, and dark hair. Average height, armed and considered dangerous.

Whoever knows when the suspect leaves Israel, he should immediately contact:

The Prosecutor
POBox 19519
2500 Hague
Netherlands
Fax +31 70 515 8 555
otp.informationdesk@icc-cpi.int

Confidentiality Gauranteed.


Kim bu websitesinin arkasinda ?
Buyrun adi ile sani ile Tel-Aviv'li bir antisemit solcu.

Iste Israil'i ne Ahmedinecad ne de bilimum irili -ufakli Hitlerler yok edebilir .
Bu solcu surusu disinda.

domain: wanted.org.il
descr: Mazal Mizrachi
descr: 18 Hananel
descr: Tel Aviv
descr: 66076
descr: Israel
phone: +972 3 5187979
e-mail: mazalmizrachi AT gmail.com
admin-c: LD-MM21280-IL
tech-c: LD-MM21280-IL
zone-c: LD-MM21280-IL
nserver: ns1.mybest-host.com
nserver: ns2.mybest-host.com
validity: 16-03-2010
status: Transfer Locked
changed: domain-registrar AT isoc.org.il 20080316 (Assigned)
changed: domain-registrar AT isoc.org.il 20081231 (Changed)
changed: domain-registrar AT isoc.org.il 20090106 (Changed)

person: Mazal Mizrachi
address: 18 Hananel
address: Tel Aviv
address: 66076
address: Israel
phone: +972 3 5187979
e-mail: mazalmizrachi AT gmail.com
nic-hdl: LD-MM21280-IL
changed: domain-registrar AT isoc.org.il 20080316
changed: Managing Registrar 20081231

registrar name: LiveDns Ltd
Registrar info: http://domains.livedns.co.il

HER GUN 1 ALAHA -- 21 OCAK 2009

bs"d

Kısa 2 alaha...

*** Tefila (dua) 'dan evvel tsedaka vermek çok yerinde bir davranıştır. Bu sayede isteklerimizi belirtirken T-nrı'nın bizim üzerimizdeki merhametini fazlalaştırmış oluruz.

Kaynak: Kitsur Şulhan Aruh 12:2

*** Israel dışında, yeni bir eve kiracı olarak taşınılması durumunda kapılara mezuza koymak için 30 gün müddet vardır.

Israel dışında veya Israel'de yeni bir ev satın alan kişi, taşındığı andan itibaren hemen mezuza koyması gerekmektedir.

Bu kuralın Israel içi veya dışı diye ayırım sebebi, Israel'de ev sahibi olan kişi evini mezuzaları ile başka bir yahudiye kiralıyor olması düşüncesidir. Bu durumda ev ve içindeki mezuzalar her zaman ev sahibine aittir. Kiracı ev sahibinin koymuş olduğu mezuzayı beğenmiyor yada istemiyorsa, kiralamış olduğu evi, ev sahibine geri teslim ederken ev sahibine ait olan evin mezuzaları ile evi teslim etmesi gerekmektedir.

Kaynak: Kitsur Şulhan Aruh 11:21

- Aaron Eskenazi
21 Ocak Çarşamba

Salı, Ocak 20, 2009

PIYUTIM -- AMAVDIL

bs"d

Firsatim oldukca bazi Piyutlari size buradan Latin harfleri ile iletmeye calisacagim.
Bunlari hem dinleyerek (linke tikliyarak) hem de sozlu olarak takip edebilirsiniz.
Zaman ile dilinizin alisacagi bu cok onemli kulturumuzun devami elzemdir.
Neseli Shabatlar ve okasyonlar icin.

Ilk olarak hepimizin evlerini senlendirecek Brit Milalarda soylenen bir piyut :

AMAVDIL BEN KODESH LEHOL

הַמַּבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחוֹל חַטֹּאתֵינוּ יִמְחוֹל
AMAVDIL BEN KODESH LEHOL
HATOTENU YIMHOL

זַרְעֵנוּ וְכַסְפֵּנוּ יַרְבֶּה כַּחוֹל וְכַכּוֹכָבִים בַּלָּיְלָה
ZARENU VE HASPENU YARBE KAHOL
VEHAKOHAVIM BALAYLA

לִכְבוֹד חֶמְדַּת לְבָבִי אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
LIHVOD HEMDAT LEVAVI
ELIYAHU HANAVI

יוֹם פָּנָה כְּצֵל תֹּמֶר אֶקְרָא לָאֵל עָלַי גּוֹמֵר
YOM PANA KETZEL TOMER
EKRA LAEL ALAY GOMER

יוֹם אֲשֶׁר אָמַר שׁוֹמֵר אָתָא בֹקֶר וְגַם לָיְלָה
YOM ASHER AMAR SHOMER
ATA BOKER VE GAM LAYLA

לִכְבוֹד חֶמְדַּת לְבָבִי אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
LIHVOD HEMDAT LEVAVI
ELIYAHU HANAVI

מִימִינֵנוּ מִיכָאֵל וּמִשְּׂמֹאלֵנוּ גַּבְרִיאֵל
MIYMINENU MIHAEL
UMISMOLENU GAVRIEL

וְעַל רֹאשֵׁנוּ שְׁכִינַת אֵל בְּכָל יוֹם וּבְכָל לָיְלָה
VEAL ROSHENU SHEHINAT EL
BEHOL YOM UBEHOL LAYLA

לִכְבוֹד חֶמְדַּת לְבָבִי אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
LIHVOD HEMDAT LEVAVI
ELIYAHU HANAVI

יְבוֹרַךְ הַבַּיִת הַזֶּה מִפִּי נָבִיא וְגַם חוֹזֶה
YEVORAH ABAYIT AZE
MIPI NAVI VEGAM HOZE

כִּי כֵן יְצַוֶּה אֱלֹהֵינוּ זֶה לְשָׁמְרוֹ יוֹמָם וָלָיְלָה
KI HEN YETZAVE ELOENU ZE
LESHOMRO YOMAM VALAYLA

לִכְבוֹד חֶמְדַּת לְבָבִי אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא
LIHVOD HEMDAT LEVAVI
ELIYAHU HANAVI

IYI HABERLER -- BARUH HASHEM


bs"d

Daha evvel bu blogda size iletmis oldugum yaralilarimiz arasin da bulunan 2 askerimizin bulunduklari kritik durumdan iyiye gittikleri haberi geldi .

Hupa'sindan cikip cepheye donene ve orada agir yaralanan Aaron Karov gectigimiz hafta sonundan itibaren iyiye dogru gelismeler gostermekte ve etrafinin farkinda oldugunun isaretlerini vermekte.
Savunma Bakani Barak ve Likud Baskani Netanyahu'nun da ziyaret ettikleri Aaron icin dualarimiza devam .

Yine Gazze operasyonlari sirasinda kendi atesimiz tarafindan agir yaralanan Liel Kohen de bizleri gercek bir mucize ile karsi karsiya getirdi.

Bunungibi daha nice mucizeler ile dualarimiza devam ...

HODU LASHEM KI TOV KI LEOLAM HASDO

HER GUN 1 ALAHA -- 20 OCAK 2009

bs"d

T-nrı'nın bizleri mısır esaretinden kurtarmasının temel amaçlarından bir tanesi, kimseye ama kimseye köle olmamamızı istemeseydi.
Bu durum günümüz şartlarında bile geçerlidir. Her ne kadar patronumuz, müdürümüz, üstümüz, komutanımız, öğretmenimiz, hesap verme zorunluluğunda olduğumuz kişiler olsa da, kendi hür hakimiyetimizin olduğunu unutmamalı ve kendimize bunu hatırlatmalıyız.
Günlük fiziksel faaliyetlerimizin manevi değerlere ulaşmak için gereken davranışlar olduğunu ve bunun "amaç" değil "araç" olduğunu hatırlamamız gerekir.

Aaron Eskenazi
20 Ocak Salı 2009

BIR SOLCUDAN OZUR


bs"d

Gush Katif ve Gazze cemaatlerinin Israil'in Sharon hukumeti tarafindan uygulanan pogrom ile evlerinden surulmelerinin uzerinden 4 yil gecmeden Israil kendini acimasiz bir savasin icinde buldu.

Bugunlere varilacagini o gun soyleyenler ile alay edenler , onlarla dalga gecenler hatta bunu protesto edenleri hapse atanlar , haklarinda Gazze'ye 10 kilometre yaklasmama emri olanlar ...

Uzulmeyin .

Solcu intiharci kardeslerimiz teker teker ozur dilemeye basliyorlar.

Liberal solun zararinin dis dusmanlarimizdan daha fazla oldugu suphe goturmez.
Post-siyonizm , cenazesi kalkmis (1967'de) seculer Siyonizm'in Israil'i dusurdugu durum bu.
Devletin basinda , etrafindakileri ezerek oraya varan , bir fikre gore de rahmetli Yitzhak Rabin'in katlinden de sorumlu , Amerika'da 28 senedir hapiste curuyen Jonathan Polard'i satan adam olduktan sonra ne bekliyebiliriz ki?

Suudi Arabistan'in Ibranice yayin kolarindan biri Haaretz gazetesinin solcu yazarlarindan Nadav Shragi'nin bugun basilan ozur dileme yazisini okumanizi tavsiye ederim .

Yazidan bir alinti :

Sen de , ki seni uyaran yuzbinlere kulak asmadin , Oslo'dan alinacak dersleri sana gosterenlere kulak asmadin , onlara silah ve toprak vermemek gerektigini soyliyenleri dinlemedin . Sen ki , Ham-assistan olusacagi hakkinda seni uyaranlari , uzerimize yagacak olan roketleri tahmin edenleri ,verdigimiz her tavizin terorun damarlarina yeni bir doz adrenalin daha ekledigini gormeyen sen .

Simdi kalk ve bunun fiyatini en agir sekilde , vucutlari ile ,ruhlari ile ve sahip olduklari her sey ile verenlereden , senin kendini begenmisligin , vurdum duymazligin ve acilara olan soguklugun icin ozur dile. Gush Katif'ten kovduklarindan , kimsenin topragini kimseden calmamis olan bu ozel insanlardan , colun kumlarini Israil'in elciligi haline getirip yeserten ve kendilerini vucutlarini ve varkliklarini guney topraklarimiz icin bir nevi tampon haline getirip 6000 rokete hedef olan bu insanlardan ozur dile .

Mutlaka okunmasi gereken bir makale :

YALNIZCA OZUR DILE

Pazartesi, Ocak 19, 2009

AL-ARABIA'NIN BINASINDAN ATES

bs"d

Asagidaki videoda El-Arabia yayin organinin spikeri Gazze'den yayin yaparken kendi bulundugu binadan fuze atisi yapilmaya basliyor.
Gayet mutlu gorunuyor bu hanim .

Tzaha"l her halde es gecti burayi bu seferlik.


YINE SALDIRI


bs"d

Kohav Hashahar Yishuvu yakininda araba kullanmakta olan bir Israil'liye ates acildi.
Ein Kerem Hastahansine kaldirilan yaralinin suursuz ve agir durumda oldugu bildirildi .

Tahmin ettigim Fatah teroristlerinin simdi kendilerini ispatlama yarisi icindeler.
Siyonist dusmana kimdaha cok kan akittirirsa o daha fazla taraftar topluyor.

Bunlarla "baris " kesin olmaz.

FATAH = HAM-ASS suphesi olan var mi?

bs"d

Iste Peres ve Olmert'in kan kardesleri Fatah teroristlerinin kendi agizlarindan
BIZ DE ISRAIL'E FUZE YOLLADIK
Fatah'in askeri kanadi (sanki baska kanadi var da) olarak adlandirilan el -aksa teroristleri Gazze operasyonlari sirasinda Israil'e 102 fuze ve 35 havan topu attiklarini acikladi.

Ibranice'de deriz :
Ze Taref ve ze Nevela .

HER GUN 1 ALAHA -- 19 OCAK 2009

bs"d

Mitsva kelimesi sanıldığı gibi sade bir emir anlamı taşımaz, mitsva kelimesinin kökü ibranicedeki bağlanmak kelimesinin kökünden gelir. Bu mitsvanın bir bağlanma aracı olduğuna işarettir. Mitsva yaptıkça Asıl Kaynak olan T-nrı ile bağlantımızı güçlendiririz. Her bir mitsva yeni bir alıcı yeni bir bağlantı kablosu demektir. Bu şekilde; daha çok mitsva yapmamız sayesinde T-nrı ile olan bağlantımızdaki sinyal gücümüz daha kuvvetli olacak ve Kaynak'tan gelen mesajları, hediyeleri, uyarıları, yönlendirmeleri daha kolay daha kuvvetli bir şekilde alabilir duruma geliriz.

Tora'mız 613 tane ana mitsvası vardır. Bu 613 mitsvadan 6 tanesi devamlı, yaşamımızın her anında yapmamız gereken uygulamalardır. Belirli bir hareket - davranış yapmaksızın T-nrı'nın varlığına inanmak ile ilgili olan mitsvalar şunlardır:

* T-nrı'ya inanmak.
* Başka güçlere / putlara / tanrılara inanmamak.
* T-nrı'nın Tek olduğuna inanmak.
* T-nrı'yı sevmek.
* T-nrı'dan korkmak.
* Kalbinin ve gözlerinin isteklerinin arkasından gitmemek.

kaynak :
http://www.facebook.com/home.php?#/inbox/readmessage.php?t=1098256696187&mbox_pos=0

Pazar, Ocak 18, 2009

ASKERLERIMIZE BIR SARKI


bs"d

Ha-Rav Shlomo Aviner askerlerimiz icin bir sarki yazdi .
Sozlerin guzelligi politik yelpazenin her kosesinden gelen askerlerimizin nasil tek vucut olduklarini anlatmasi.
Sarkinin sozlerini bulursam daha sonra ekliyecegim .

GAZZEDEN DONEN GIBORLAR

ATESKESE TEPKI

bs"d

Israil'in tek tarafli olarak ilan ettigi ateskesten sonra yapilan ilk kamu yoklamasi
Sorulanlarin % 64'u bu karari yersiz buluyor.
% 27'nin destegini alan bu karar hakkinda % 8 fikir belirtmedi.
Sadece % 9 Ham-ass'in bu ateskese uyacagina inanirken % 91 inanmiyor.
Gilad Shalit konusunda ise % 84 Noam Shalit ile ayni duygulari paylasiyor.
Bu operasyonun Gilad'siz bitirilmesini acele karar olarak goruyor ezici cogunluk.ARUTZ 2

ONLAR ICIN BU SAVAS BITMEDI . . .

bs"d

Halen Israil hastahanelerinde 51'i asker 13'u sivil olmak uzere 64 yarali tedavi gormeye devam etmekte .
7 yasindaki ve gecen hafta Beer Sheva'ya yapilan Grad fuze saldirisinda sharapnel ile agir yaralanan Orel Elazarov'un durumu halen kritik olarak aciklandi.


OREL ELAZAROV

Ayrica 3 hafta oce Ashdod'da Irit Shitrit (z"l)'in olumune sebep olan saldirida yaralanan 2 sivilin de durumlari ciddiyetini korumakta .


IRIT SHITRIT Z"L

Yarali askerlerden Wahal Mijan'in durumu ise cok kritik. Kendi tankimizin yanlis atesi ile agir yaalanan bu Golani askeri tedavi gorduhu Sheba hastahanesinde olaydan beri suursuz halde .

Aralarinda gecen hafta nikahindan sonra dondugu cephede agir yaralanan Aaron Karov'un da bulundugu 6 askerimiz ise halen agir yarali olarak tedavi gormekteler.

13 askerimiz orta yarali olarak belirtilirken diger 30 askerin ise hafif yarali oldugu aciklandi.

Gazze operasyonlari suresince 800 asker ve sivil cesitli yaralar ile tip merkezlerinde tedaviye tabii tutuldular.

Hepsine yuce Tanri'dan Refua Shelema diliyoruz.

Lutfen dualainizdan eksik etmeyin .

YARALILAR ICIN TEHILIM

ASKERLERIMIZ ICIN DUA VE TEHILIM

HER GUN 1 ALAHA -- 18 OCAK 2009

bs"d


Dinimiz bizlere çoğu kez sağ elimize öncelik vermemizi öğretir.

Kişi manevi kirlilikten arınmak için elini yıkarken (netila yaparken) ilk sağ elini yıkar.

Giyinirken ilk sağ elini giyer.

Ayakkabısını giyerken ilk sağ ayakkabısını giyer.

Tefilin ile ilgili olarak, Tora tefilini sol kolumuza bağlamamızı belirtiyor. Burdan bağlama işi ile işlerimizde sol tarafımıza öncelik vermemiz gerektiğini öğreniyoruz.

Bu durumda, ayakkabı giyerken ilk sağ ayak sonra sol ayak giyilmeli, ve bağcıklar bağlanırken, ilk sol daha sonra sağ ayakkabı bağlanmalıdır.

Ayrıca yeni bir eve girerken, yeni bir işe başlarken sağ ile başlamak pozitif enerji sağlayacaktır.

Kaynak: Kitsur Şulhan Aruh 3:4

- Aaron Eskenazi
Pazar, 22 Tevet 5769
http://www.facebook.com/inbox/readmessage.php?t=1013312619210#/group.php?gid=28427566073

Cumartesi, Ocak 17, 2009

TEK TARAFLI ATESKESbs"d

Israil saati ile Pazar sabaha karsi saat ikiden itibare Israil Gazze'de tek tarafli ateskes uygulamasina basliyor.
Henuz bunun nedenini anliyabilmis degilim ve o yuzden tam bir yorum getirmek cok zor .
Ham-ass tabii ateskesi kendisi kabul etmedi ve bu beklenen bir gelisme bence. Kendi kafalarina gore bu bile bir zafer.
Benim duymak istedigim Gilad Shalit'in durumu. Icimde bir umut bu ateskesin nedenlerinden birinin de bu konuda bir gelisme olmasi.

Ham-ass'in yikilmadigi bir gercek .
Israil'i yoneten basiretsizler takiminin attiklari her adimin ardinda yaklasan secim hesaplari oldugu da bariz .

Simdilik dinlenme zamani .
Bekleme zamani.
Umudumuz Gilad'in sag salim geri gelmesi.
Umudumuz fuze saldirilarinin kesilmesi .

Bu iki umudumuzdan en azindan biri gerceklesmez ise neye yaradi bu operasyon , niye dokuldu bu kadar cok kan ?
Ama simdilik bekliyelim.

Yavrular dinlensinler .

Anladigim kadarim ile simdilik Gazze'de kaliyoruz .
Bu sure icinde dualarimiz onlarin guvenligi icin .


ASKERLERIMIZE TESEKKUR ETMENIN DIGER BIR YOLU


bs"d

Dunyanin neresinde yasiyor olursak olalim , Israil askerleri bizlerin guvenligi icin kendi canlarini , kanlarini feda etmekteler .

Onlara olan mutessekurlugumuzu gostermenin yollarindan biri icin :

THANK ISRAELI SOLDIERS

HER GUN 1 ALAHA -- 17 OCAK 2009

bs"d

AARON ASHKENAZI'YE TESEKKURLERLE


Ahnasat Orhim - Misafir Ağırlamak

Bir Yahudi evi daima misafirperver olmalıdır. Özellikle Şabat ve bayram günlerinde evimiz misafirlere açık olmalıdır.Ahnasat Orhim mitsvası o kadar büyüktür ki; Avraam bile Tanrı ile konuşmasını yarıda bırakıp, misafirlerini karşılamaya koşmuş ve onları yemeye davet etmiştir. Bundan şunu öğreniyoruz ki, misafirleri ağırlama Tanrı’nın Kutsal Varlığını karşılamaktan da önemlidir.

Bikur Holim - Hasta Ziyareti
Hasta olan dostlarımızı ziyaret etmeli,ihtiyaçlarını temin etmeli, morallerini düzetmeli ve onlar için dua etmeliyiz.Hasta ister, zengin, ister fakir, genç veya ihtiyar olsun, ziyaretine gidilmelidir. Aynı şekilde Tanrı bile Avraam’ı sünnetinden sonra ziyaret etmiştir. Tora okunurken, hasta için özel bir dua okunabilir.Bu duanın Mişeberah diye adlandırılır. Hastanın adına Tsedaka vermek Refuah Şelema - Tamamen iyileşmesini dilemek geleneğimizdir.

Alvayat Amet - Ölüye Refakat Etmek
Bir cenaze (Levaya) merasimine katılmak büyük bir mitsvadır. Ölü gömüldükten (kevura) sonra yas tutanlar – Aveller, ‘Şiva’ya otururlar ve evde yedi gün yas tutarlar. (Şiva - yedi). Şiva esnasında dualar yas tutanın evinde okunur ve herkes gelip yas tutanları kayıpları için teselli eder. Buna Nihum Avelim denir, veya genelde söylendiği gibi: “Yas tutanı teselli etmeye (Menahem Ovel’e) gidiyorum.” denir. Cenazeden sonra yas tutanların ilk yemeklerinin, bir dost tarafından hazırlanmış, pişmiş yumurta ve ekmekten oluşması geleneklerimizdendir. Yas tutanlar alçak taburelerde otururlar. Yas tutulan evde ölünün anısına bir mum yakılır.

Ahnasat Kala – Geline Yardım
Yahudi evini kuracak genç bir çifte, yardım etmek için para vermek, manevi destekte bulunmak her Yahudi’nin vazifesidir. Bir düğün için para yardımında bulunmak büyük bir mitsvadır. Buna Ahnasat Kala denir. Eğer fakir bir kızın drahoması yoksa onu hor
görmemek lazımdır.

Cuma, Ocak 16, 2009

YENI YARALI LISTESI -- DUALARINIZ ICIN


bs"d

Yeni yaralilar listesi ; lutfen dualarinizi eksik etmeyin :

YARALI ASKERLERIMIZ :

Aharon Yehoshua ben Chaya Shoshana
Avi ben Shoshana
Ben ben Batya
Ben ben Netiva
Chaim Moshe Naftali ben Ruth Reizel
Daniel ben Sarah
Dvir ben Leah
Edward ben Sarah
Eitan ben Sarah
Elishama Shalom ben Rivka Leah
Evgeny ben Elizabeth
Gal ben Aliza (Elsa)
Gal ben Hedva
Gershom Elazar ben Chasha
Idan ben Liora
Idan ben Nadi
Li'el Hoshea HaCohen ben Miriam
Lior ben Mazal
Lior ben Yitzchak
Maxim ben Olga
Moshe ben Chana Malka
Moshe ben Eidi
Moshe ben Penina Rose
Nadav ben Miriam (Maria)
Nechemia Shalom Dov Ber ben Arlene
Neriya ben Rivka
Netanel ben Mazal Tov
Netanel ben Navah
Noam ben Aliza
Ohad ben Bracha
Ohr Elgozi ben Rachel
Omer ben Dorit
Oren ben Avraham
Oren ben Chaya
Ran ben Merril
Raphael ben Dina (Nina)
Ron ben Havatzelet
Ron ben Yisroel
Ronen Chai ben Leah
Sagi ben Osnat
Shachaf ben Calie
Tal ben Anat
Tom ben Chana
Yakov ben Orly
Yakov ben Yardena
Yisrael ben Ilana
Yitzchak ben Navah
Yo'ad Ido ben Frieda Elka
Yosef Chaim ben Ziva
Avi Cohen
Daniel Tamarov
Oleg Dizengoff
Ori Noga
Roni Rapaport
Sagi Cohen
Yaakov Wolf
Wahal Mijan

Gilad ben Aviva

ROKET SALDIRILARNDA YARALANAN SIVILLER :

Bat El bat Phoebe
Gavriel ben Sarah
Gila bat Chana
Gila bat Odelia
Michael ben Anna
Yakov ben Miriam
Yakov ben Rivka
Avi Ben- Chamo

YARALILARIMIZ ICIN TEHILIM

ASERLERIMIZ ICIN TEHILIM VE DUA
Related Posts with Thumbnails