shomer shabat

Perşembe, Ekim 22, 2015

YERUŞALAYİM MÜFTÜSÜ VE HOLOKOST

bs"d

Netanyahu'nun eski Yeruşalayim müftüsü Hacı Emin Al-Hüseyni'nin Hitler'i Yahudileri katl etmeye razı ettiği konusundaki sözleri üzerine tartışmalar devam ediyor.
Ben de Holokost inkarcılarına yem veren bu söylemi doğru bulmayanlar arasındayım ama daha evvelde içinden örnekler verdiğim Gideon Hausner'in Baş Savcılığını yaptığı Eichmann'ın yargılanmasını konu eden "Yeruşalayim'de adalet (1), (2)" kitabından bu konuda yazılı olanları iletiyorum.

1942'nin başında Eichmann [Hacı Emin Al-Hüseyni'yi] ve beraberindekileri kendi genel merkezinde kabul edip Avrupa'daki "Son Çözüm" hakkında bilgilendirdi. X-Müftü o kadar etkilemiştiki hemen Himmler'den Eichmann'ın elemanlarından birini kendisine Filistin'deki Yahudi problemini de "sonunda çözebilmek" için özel danışman olarak atamasını istedi.


Kitap'tan bu konudaki bölümü okumak isteyenler için:


Bunu da okuyabilirsiniz:

2010 senesinden , yani yeni değil.


Related Posts with Thumbnails