shomer shabat

Pazartesi, Ekim 26, 2015

JJ'İN ANLAMI NEDİR?

bs"dBundan bir kaç sene öncesine kadar JJ harflerini gördüğünüzde Amerika'da bunun Yahudi bağlamında "Jews for jesus" denilen bir tarikata ait olduğunu anlardınız.
Ama bugün bunun anlamı değişti.
"JJ"in yeni açılımı "Jews for Jihad" oldu.
İsa'nın Maşiah olduğunu iddia eden bu tarikatın (Jews for jesus) ABD Yahudiliğine ve dolayısı ile genel Yahudiliğe verdiği zararın haddi hesabı yoktur.

Ama son senelerde ortaya çıkan bu yeni tarikat sadece Yahudiliğe daha evvel liberalizmin verdiği zararı kendine temel olarak almakla kalmayıp Israel'e ve oradaki Yahudilere'e de hayati bir tehlike arz  etmekte.
"Jews for Jihad" veya kısaca "J-street" olarak bilinen bu grup marifetlerine (Israel'e ve Yahudiler'e verdikleri zararlara) yeni bir sayfa daha eklediler.

Geçen hafta Dünya Siyonist Örgütü bünyesinde Lavi adlı bir grubun sunduğu "Yahudiler'in Eretz Israel'in yerli milletlerinden olduğu" hakkındaki bildiriyi diğer "Siyonist" geçinen liberal gruplar ile birlikte desteklememe kararı aldılar. Bildirinin amacı Israel düşmanlarının her zaman iddia ettikleri Israel'e yerleşen Yahudiler'in kolonialist oldukları fikrine karşı gelebilmek için ortak bir konum sergileyebilmekti.
Aynı bildirinin diğer yerleşik halkların da o toprakların yerlileri oldukları konusuna da itiraz etmemekte olması Jstreet ve diğer liberal örgütlerin bu duruşlarını bazıları için şaşırtıcı (bence hiç şaşırtıcı değil) kılmakta.

Kısaca Jews for Jihad at gözlükleri kullanmayan herkes için ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu tekrar bize ispat etti.

'Pro-Israel' J Street says Jews not indigenous to Israel


Related Posts with Thumbnails