shomer shabat

Cumartesi, Ekim 03, 2015

BUGÜN KATL EDİLEN RAV NEHAMİA LAVİ'DEN

bs"dBugün Yeruşalayim'de Arap terörist tarafından katl edilen Rav Nehamia Lavi'nin geçenlerde ayrıldığı miluim (yedek) birliğine yaptığı kısa veda konuşması:

Kardeşlerim ve dostlarım,
Bölüğün savaşçıları ve komutanları,
"Homat Magen" operasyonundan geçen seneki normal olmayan tatbikatımaza kadar 12 sene sonra uzun bir kararsızlıktan sonra bölüğümüzdeki görevimi tamamlıyorum.
Baruh Ha"Sem 6ıncı çocuğumuzun doğduğu bir kaç seneden beri bu bölükte gönüllü olarak görev yapmaktayım (arada 7inci çocuğumuz da dünyaya geldi) ama asıl gönüllü görev geride kalan ve benim evde olmadığım süre içinde normal hayatı devam ettirme yükünü taşıyan eşimin üzerinde.
Dedikleri gibi evin erkeği tatbikata gittiğinde evin kadını cepheye çıkıyor. (Elior Elkabir'in tanımlaması ile)
Yaklaşmakta olan 40 yaşımın engelleri ve bölüğümüzün gittikçe ağırlaşan eğitim koşulları yüzünden Yeruşalayim'de evime daha yakın olan Binyamin bölgesi birliğine transferimi isteyerek gönüllü olarak yedek servisime devam edeceğim.
Kalbimden bir kaç kelime: Tzaha"l genelde ve yedek birlikler özellikle gözümde bizim neslimizin "Israel milleti sevgisinin" ve "Israel Devleti sevgisinin" en doruk noktasını temsil ediyorlar.  Bencilliğin bir kenarda bırakıldığı, milletimizi bölen her türlü ufak veya büyük fikir ayrılıklarından silkininildiği, bütün politik kargaşadan ayrılmışlığın ortaya çıktığı ve ayrı bir mertebeye varıldığı, millet mertebesine ulaşıldığı bir durum.
Özellikle savaşan birliklerde her birey kendini silah arkadaşları için, milleti için adamaya, hatta onlar için hayatını dahi feda etmeye hazırdırlar. Bu özellik yedek (miluim) görevinde olanlar için özellikle gönüllülük bakımından daha da belirginleşmekte.
"Milletimiz ve Tan-rı'mızın şehirleri için daha da kuvvetlenelim" (Yoav Ben -Tzuria -- Geçmiş Genel Kurmay Başkanımız. -- David Ha"meleh'in)
Kalbim gerçekten sizlerle ve Yeruşalayim Eski Şehir içindeki, Kotel'den 5 dakika uzaklıktaki evimizde bize yapacağınız ziyaretler ile birlikte olmak umudu ile.
Büyük bir sevgi ile Şalom!
Yaklaşan tatbikatta başarılar!
Nehamia Lavi


Related Posts with Thumbnails