shomer shabat

Pazar, Ocak 17, 2016

İSRAEL DEVLETİ'Nİ KİM DESTEKLEYECEK?

bs"dSenede iki kere yayınlanan Hakirah dergisinin son sayısında Heshey Zelcer'in "Israel Devleti'ni kim destekleyecek" başlıklı makalesini bu Şabat okudum.
ABD Yahudi demografisinin hızla değişmesi ve liberal kesimin Israel'e olan yakınlığının azalması, Haredi kesimin her zaman soğuk yaklaşımı yüzünden Israel'e gerekli desteğin ne şekilde devam ettirilebileceğini işliyor.

İlginç bazı veriler içeren makalede Haredi toplumun içinde son yıllarda hızla büyümekte olan "practical Haredi" bölümüne dikkati çekiyor.
Israel'e olan destegin de kaynağının yödeğiştirmesinin gereğine işaret eden makaleden bazı alıntılar:

Tora'ya bağlı Yahudiler (Ortodoks) hızla büyümeye devam ediyorlar. Genel Yahudi toplumda çocuk oranı 1.9 iken Tora Yahudileri arasında bu oran 4.1.


Tora'ya bağlı Yahudiler (Ortodoks) arasında karışık evlilikler de bir sorun değil. Tüm Yahudiler arasında %44 Yahudi olmayan bir eş ile evli. Bu oran 2000 yılı sonrası evlenenler arasında her 10 evlilikten 6'sına kadar varıyor.
Yahudi sosyolog Steven M. Cohen bunu şu şekilde özetliyor: Tora Yahudileri her sene 5000 Yahudi ekliyorlar. Tora'dan uzak kesim her sene 10,000 Yahudi kaybediyor.

ABD'de Israel'e olan destek evanjelik Hristiyanlar arasında Yahudiler arasındaki destekten daha fazla.
"Israel Yahudiler'e Tanrı tarafından mı verildi?" sorusuna Yahudi geneli %40, ABD geneli %44, Hristiyanların %55'i ve beyaz Evanjelistlerin %82'sı "evet" diye cevap veriyorlar. Sadece Tora Yahudileri daha yüksek bir orandalar. (Harediler %81, Modern Ortodoks %90).

Demografik araştırmalar şunu gösteriyorlar:
Tora'dan uzak toplum geriye doğru giderken, Tora Yahudileri ilerlemekteler.
Bu demografik gidişat Tora Yahudileri'nin Israel'in yararına Üniversite Kampüslerinde, genel toplumun nezdinde ve ABD kongresinde lobi yapmak için maddi ve zaman olarak daha aktiv olmaları gerekecek.
Demografik savaşı kazanan Tora Yahudileri'nin sadece kendi kendilerine odaklanma lüksünden vaz geçip Israel'i destekleme rolünde liderliği almaları gerekecek.

Makale içinde değişen demografik dinamikler ışığında ne şekilde önlemler alınıp ne şekilde pro-aktiv adımlar atılabileceği hakkında fikirler verilmekte.
Makalenin tümü için:
"Who will support the State of Israel?"


Related Posts with Thumbnails