shomer shabat

Perşembe, Eylül 10, 2015

YETMEZ AMA EVET!

bs"d

Pesah Seder'inden alıştığımız "Dayenu" mısraları bize " Baruh Ha'Şem bu da yeterdi" demeyi ve aç gözlü olmamayı telkin eder.
Ama bu aşağıdaki iki sahneye bakıp her ne kadar "Dayenu" buna da şükür diyorsak ta, YETMEZ demeyi de unutmamalıyız.

Önümüzdeki sene bu kalabalıkların yeniden inşa edilmiş Bet Ha"Mikdaş'ta toplanması dileğimiz hiç bir zaman sönmemeli.
Barış ve huzura giden tek yolun "Aşraat ha"Şehina betohenu" (Tanrı'nın varlığının içimizde yerleşik olması) olduğunu unutmadan.
Buna da şükür ama YETMEZ.

Buradan :

6 Gün Savaşından sonra Kotel'de ilk Şabat.


Buraya:Kotel'de selihot.
Related Posts with Thumbnails