shomer shabat

Pazar, Mart 13, 2016

ERMENİ VE KÜRT SORUNLARI ÜZERİNE

bs"d
Lawrence and Aaronsohn kitabından alıntılara devam:


Lawrence of Arabia (Arabistanlı Lawrence) 1918 Paris konferansı öncesinde bölgeyi Fransa, Araplar ve İngiltere arasında bölecek planların haritalarını hazırlamakla görevlendirilmişti. Hazırladığı haritalarda Ermenistan ve Kürdistan'a da yer vermişti.
Haritalardan birinin köşesine düştüğü notlarda şunlar yazılı idi:Nerede ise 100 sene evvel ve Ermeni soykırımından hemen sonra bunları görebilmişti.

Aynı zamanda Ermenilerin başlarına gelenleri gören ve daha sonra işkence altında tutlan kız kardeşi Sara'nın da şahit olduğu Ermeni soykırımı hakkında fikirlerini yazan ve Ermeniler'in kendilerine vaad edilen devletlerine ulaşabilmeleri için Aaron Aaaronson da çaba verecekti.
Verdiği tavsiyeler ve bu çabasının arkasında yatana asıl neden ile ilgili: 


Related Posts with Thumbnails