shomer shabat

Pazar, Mart 13, 2016

AARONSOHN, SİYONİZM VE ABD YAHUDİLERİ 1900 - 1918 DÖNEMİ

bs"d

Lawrence and Aaronsohn kitabından alıntılara devam:

ABD Yahudiler'i açısından büyük bir değişiklik olmadığı ortada. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Siyonizm'e karşı olan gruplar sadece Harediler değil aynı zamanda Siyonizm'e olan karşıtlıklarını Yahudiliklerini de değiştirerek ifade etmeye çalışan Reform örgütünü de kapsamaktaydı.
Yahudiliğin içinde merkezi bir yer tutan Eretz Israel ve Yeruşalayim olgularını da silen reform örgütü üyelerinden bugün halen topallayarak ta olsa iş yapmaya devam eden Sears mağazalarının kurucusu Julius Rosenwald da her ne kadar Siyonizm'e doğrudan destek olmasa da, Aaaronson'un bilimsel çalışmaları için yatırım yapanlar arasında idi. Atlit'teki araştırma merkezine yardımları kayda geçmişti. Hatta Aaronsohn öldükten sonra borçlarını da ödemeyi üstüne almıştı.

Aşağıda gelir düzeyi yüksek ve reformist kanada ait ABD Yahudileri ile ilgili iki ayrı kesit:
Related Posts with Thumbnails