shomer shabat

Çarşamba, Haziran 08, 2016

YAHUDİ OLMAYAN YAHUDİLER'E BİR ÖRNEK: BERNIE SANDERS

bs"d

Dennis Prager'in bu yazısını tercüme etmeyi uygun gördüm.
Benim kullandığım "Yahudi gibi yaşamayan Yahudiler" kavramını "non-Jewish Jews" olarak kullanıyor ve açıklıyor. Meğer bu kavram 1954 senesinde Isaac Deutscher adında bir tarihçi tarafından ortaya atılmış.

Makalenin orijinali için tıklayın.

Tadını çıkartın:
Senatör Bernie Sanders'i anlamak istiyorsanız şunları bilmeniz gerekiyor:
Kendisi kimlikten arındırılmış modern insanın özünü temsil etmekte.
Yahudi olmayan Yahudi ve Amerikan olmayan Amerikalı.
Sanders konuşmalarında ve röportajlarında sorulmadığı sürece Yahudiliği hakkında hiç bir şekilde söz etmemekte ve gerçekten şaşırtıcı olan ABD Başkanlığına soyunmuş birisi olarak Amerika hakkında sadece bir kaç kere söz etmekte, onlar da genelde Amerikan eşitsizliği, Wall Street yolsuzlukları ve diğer Amerikan kötülükleri.

"Yahudi olmayan Yahudi" kavramı benim değil. Bu kavramın yaratıcılığı genelde bu başlık altında 1954 senesinde bir makale yazan Yahudi tarihçi Isaac Deutscher'e ad edilir. Bu kavram Yahudi doğmuş (Yahudilik sadece dini bir kimlik değil aynı zamanda milli, ulusal bir kimlik taşır) ancak kendilerini ne dinen ne de milli olarak Yahudi olarak değil sadece dünya vatandaşları olarak görenleri tanımlamakta.

Yahudi getolarının duvarları yıkıldıktan ve Avrupa Yahudileri yerleşimlerinden çıkabilmeye başladıktan sonra bir çok Yahudi Yahudi olmayan Yahudi olmaya başladılar. Ve birçoğu veya çocukları içinde yaşadıkları toplumlara asimile oldular.

Küçük ama önemli bir grup ise radikallestiler. Dinlerden (özellikle de Judeo-Hristiyan temelli dinlerden), geleneksel orta-sınıf (burjuva) değerlerden, kapitalizmden ve Batı milli kimliklerinden (Batı karşıtı milli kimlikleri desteklediler) iğrenmekteydiler ve özellikle de Yahudi milli ve dini kimliğinden nefret ediyorlardı.

Örneğin, sosyalist Karl Marx, Sovyet politikacısı Leon Trotsky, dil bilimci ve politik aktivist Noam Chomsky ve milyarder George Soros'un ortak noktaları nedir? Hepsi Yahudi ebeveynlere doğmuş, hiç bir Yahudi kimliği taşımamış/ taşımayan ve Yahudilere ve Yahudi olmayanlara zarar vermiş / vermekte olan radikaller.

Marx iki Rav'ın torunuydu (babası Hristiyanliga geçmişti), ancak 19uncu yüzyılın en önemli antisemit makalelerinden birini "Yahudi Sorunu Üzerine" başlığı altında 1844'te kaleme alacaktı. Makalede şu ifadeler bulunmaktaydı:

"Para Israel'in kendi karşısında başka hiç bir tanrının duramayacağı kıskanç tanrısıdır... Yahudilerin tanrısı sekülerleşti ve dünyanın tanrısı haline geldi... Yahudi'nin sosyal olarak özgürleşmesi, toplumun Yahudilik'ten özgürleşmesidir.

Lev Bronstein olarak dünyaya gelmiş olan Trotsky önce Rus daha sonra Sovyet komunizminin entelektüel babasıydı. Joseph Stalin ve üç diğer kişi ile (ikisi Yahudi olmayan Yahudilerdiler) birlikte o da Vladimir Lenin'in Komünist Parti'si varisi olabilmek için savaştı.

Trotsky Kızıl Ordu'nun başında olduğunda Moskova Hahambaşısı Jacob Mazeh Trotsky'den Yahudiler'i pogromlardan koruması için orduyu kullanmasını rica eder. Trotsky'nin şu şekilde cevap verdiği söylenmekte: "Neden bana geliyorsun? Ben Yahudi değilim." Rabbi Mazeh "Asıl trajedi de bu. Trotskyler devrim yaptılar ama bedelini Bronsteinlar ödüyorlar." diye cevap verir.

Chomsky doğmuş olduğu iki kimliğine de düşman. Hayatının büyük bir kısmını Amerika ve Israel'e karşı çalışmaya adadı. En basitinden bir örnek vermek gerekirse; Israel'in imhasına kendini adamış olan ve Amerika'nin terör örgütü listesinde bulundurduğu Hizbullah'in lideri Hassan Nasarallah'a desteğini göstermek için Lübnan'a gitti.

Soros ta Yahudi olarak doğmuş ve daha sonra radikal bir dünya vatandaşı haline gelip, Amerikan ve Yahudi köklerinden uzaklaşmış ve ikisine de zara vermekte olan biri.
New Republic dergisinin geçmiş editörlerinden olan Martin Peretz Soros'u şu şekilde anlatıyor: "Soros Yahudiliğine karşı belirgin bir şekilde kayıtsız. İnançsız biri. Hiç bir Yahudi cemaat bağları yok. Kesinlikle de Siyonist değil. The New Yorker dergisinden Connie Bruck'a haşin bir şekilde Yahudilerin ulusal varlıklarına karşı olmadığını ama bunun bir parçası da olmak istemediğini söyledi."

Soros Filistin milliyetçiliğini desteklemekte. Yahudi ve Amerikan karşıtı milliyetçiliğin iyi olduğu ve Yahudi ve Amerikan milliyetçiliğinin kötü olduğu radikaller tarafından istikrarlı olarak kabul edilmiş bir inanç şekli.

Sanders bu radikal Yahudi olmayan Yahudilerin ılımlı bir şekli. O da Yahudi ve Amerikan köklerine yabancılaşmış.

Bu da onun tutumunu ve ilkelerini açıklamakta. Milli ve dini kökleri olmayanlar genellikle başkalarının bu kimliklerini, özellikle de kendi ait oldukları milli/dini grupları baltalamaya çalışırlar. Sanders'in durumunda bu Yahudi ve Amerikan kimliğini taşıyanlar.

Bu yüzden de Yahudi olmayan Yahudiler Amerika'da Hristiyanlığı zayıflatmak için Yahudi Yahudilerden, özellikle dindar [sic] Yahudilerden çok daha çaba göstermeye eğilimliler. Aynı gerçek Yahudi olmayan ve Hristiyanlığı da red etmiş Amerikalılar için de geçerli. Bunların da bir çoğu Amerika'da Hristiyan etkisini zayıflatmaya uğraşmaktalar.

Sanders gibi Yahudi olmayan Yahudiler kuvvetli bir şekilde Yahudi kimliği yansıtanlardan ve kuvvetli bir şekilde Hristiyan kimliği yansıtanlardan yabancılaşmışlardır. Ve yine Sanders gibi Amerikan olmayan Amerikalılar ve Amerikalı olmaktan fazla dünya vatandaşı olarak kendilerini tanımlayanlar da kendilerini belirgin bir şekilde Amerikalı olarak tanımlayanlara yabancılaşmışlardır.

Yahudi olmayan Yahudi radikaller ve Amerikan olmayan  Amerikalı radikaller insanlığı severler ama asıl insanlara zarar verirler, özellikle de Yahudilere ve Amerikalılara.


Related Posts with Thumbnails