shomer shabat

Pazar, Nisan 03, 2016

ROBERT WISTRICH'TEN DEVAM

bs"d

Robert Wistrich'in "a lethal obsession" başlıklı kitabındaki tespitlerinden alıntılara devam.
Halen kitabın önsözünü okumaktayım.

Aydınlanma döneminden beri secüler solcu Yahudiler genelde bir ortaçağ getosu kalıntısı olarak gördükleri Yahudiliklerinden silkinmelerine olanak sağlayacak üniversalist bir bütünleşme şekli aradılar. Yahudileri ya Batı Tarihi sürecinde marjinal bir ada olarak aşağıladılar ya da Siyonizm'e Batı Emperyalizmi'nin çirkin bir dalı olarak yaklaştılar.Özellikle liberal Reform Yahudileri'nin tercih ettikleri diğer bir metod da Yahudilik içindeki  kehanet geleneğini Yahudi milliyetçiliğine ve Yahudi bir Devlet'in var olmasına aykırı olarak göstermeye çalışmak oldu. Israel'in kurulmasından sonra ve özellikle son senelerde bu itiraz Batı basını tarafından abartılı bir şekilde kullanıldı.

[bu tip yaklaşımlar] Israel'in kana susamış, ırkçı ve Filistinlilerden çalınmış toprakları işgal eden bir devlet olarak klişelenmesini alevlendirdi. Aşırı sol nezdinde bu klişe Yahudi tarihi bağlamında Siyonizm'in Holokost'u kullanmak ve Nazizmin suç ortaklığı ile suçlanmasına neden oldu.

Related Posts with Thumbnails