shomer shabat

Perşembe, Nisan 07, 2016

ABD YAHUDİLERİ VE ISRAEL BİRBİRLERİNDEN UZAKLAŞIYORLAR -- SUÇLU KİM? #2

bs"d

Bölüm 2 (Bölüm 1 icin)


Dün ilk bölümünü astığım ABD Yahudileri ile Israel arasındaki mesafenin artmasını işleyen makalenin ikinci bölümüne kaldığım noktadan devam ediyorum:

[Alıntısını dün ilettiğim son paragraf] sürpriz olmamalı. Hebrew Union College'in önemli şahsiyetlerinden ve Reform hareketinin ruhban liderlerinden Lawrence Hoffman'ın yazdığı gibi: "Geçmiş nesillerin faydalanmış olduğu etnik birlikteliğin yok olması... [ve] yüksek düzeydeki karışık evlilik oranımız... gelecek nesil Yahudileri daha da artarak çocukluk anıları Yahudi olmayan, Yahudi arkadaşlar edinmek için açıkça bir nedenleri olmayan, ilgi alanları ve davaları Yahudi olmayan bir nesil olacaklar."

Bu "davaların" arasında Israel de olacak. Neden ilgilensinler ki? Hoffman'ın dikkatimizi çektiği noktalar cevabı şüphesiz vermekteler ve 2013 ABD Yahudileri'ni konu eden geniş Pew araştırması da  bunu tasdikliyor. Bu cevabın büyük bir bölümü, belki de en büyük bölümü bugün yüzde 50'den yüksek oranda olan karışık evlilikler. 2000 senesinden beri her 10 Amerikan Yahudisi'nin 6'sı karışık evlilik yapmış. (Tora'ya bağlı -- ortodoks -- Yahudiler arasında karışık evlilik oranı kayda değmeyecek %2.) Dahası karışık evliliklerden doğan çocukların kendileri her 10'da 6'dan, bu oranı her 10'da 8'e yükseltmekteler.

Benzer sonuçlar Yahudi milletine ait olmak yönünden de ortaya çıkmakta. Pew araştırmasına göre Yahudi olmayan biri ile evli olnalardan sadece %20 çocuklarını Yahudi olarak büyütmekte olduklarını söylemekteler. Yahudi milletine kuvvetli bağımlılık hissedip hissetmedikleri sorulduğunda  sadece %59 evet derken aynı soruya Yahudi ile evli olanlar da %92 oranında pozitiv cevap verilmekte. Karışık evlilik yapnların ihtiyaç duyan Yahudile'e yönelik özel bir sorumluluk hissetme oranları %49 iken Yahudi ile evli olanlarda bu oran %80.

Tabii karışık evlililer toplumsal dayanışmanın mertebelerini göstermek için tek yol değiller. Din [siç] diğer bir faktör. Kendileri dini olarak Yahudi diye tanımlayanların yarısı Israel'e ilgi onlar için Yahudi olmanın anlamında "başlıca" bir yer tutuyor derlerken, uygulamayanlar arasında bu %23.
Ayrıca yaş ta diğer bir faktör. 65 ve üstündeki Yahudiler 30 ve altındakilere nazaran çok daha yüksek bir oranda Israel ile ilgi kendileri için "önemli" bir unsurdur demekteler.

Yaş faktörünün ortaya koyduğu sonuçlar genç Amerikan Yahudileri'nin kendilerini Israel'den uzaklaştırdıkları sonucuna varılmasına kaynak oldular. Bu sonucu destekleyen veriler mevcut ancak arkasında ne yattığını anlamazsak bu verilerin de bir anlamı kalmıyor. Waxman [makaleye konu olan iki kitaptan birinin yazarı] gençlerin "işgal"den ve "Likud'un sürdüğü politikalardan" gücendiklerini düşünüyor. [Diğer kitabın yazarı] Barnett te aynı sonuçlardan çok farklı yazmıyor. Daha derin bir analiz çok daha geniş bir fenomen ile karşı karşıya olduğumuza işaret ediyor. Israel'in sürdüğü politikalar ile derin bir ilgisizlik bu politikaları eleştirmek veya "ulus devlet" kavramı ile işbirliği yapmak sıkıntısından kurtulmak isteği ile eşit ve hatta daha da önemli bir neden olabilir.

Amerikan Yahudileri arasında etnik dayanışmanın uğradığı erezyon şüphesiz Amerikan toplumunun özellikle açık bir toplum olmasında ve antisemitizmin çok alçak düzeyde hissedilebilmesinde yatmakta. Bu da diğer Diaspora toplumlarına nazaran çok daha hızlı bir asimilasyona neden olmakta. Aynen İrlandalı, İtalyan ve Polonyalı Amerikalılar kendi özelliklerini kaybedip Amerikan Katolikleri haline geldikleri gibi Yahudilik te bir "din" olarak kabullenilmeye başlandı ki, bu da bir çok Amerikan Yahudisi'nin aktiv olarak uygulamadıkları bir müessese.

Gerçekten de gördüğümüz gibi Amerikan Yahudileri'nin büyük bir çoğunluğu sadece dini uygulamamakla kalmayıp çoğunlukla Yahudi olmayanlarla evleniyorlar ve onların çocukları da daha da büyük rakkamlar ile. Her dernek yetkilisinin veya bağış toplayıcının çok iyi bildikleri gibi bu durum da toplumsal bağlara, diğer Yahudilerin, Israel'de yaşayan Yahudiler de dahil olmak üzere, kaderlerine olan ilgi ve kaygılara çok büyük bir şekilde etki etmekte.


Peki ne yapmak lazım?

Üçüncü bölümde makale yazarının vardığı sonuçları ve önerilerini ileteceğim. (bli neder)
Related Posts with Thumbnails