shomer shabat

Perşembe, Nisan 07, 2016

ABD YAHUDİLERİ VE ISRAEL BİRBİRLERİNDEN UZAKLAŞIYORLAR -- SUÇLU KİM? #3

bs"d

Bölüm 3 (Bölüm 1 ve 2 icin)


ABD Yahudileri ile Israel arasındaki mesafenin artmasını işleyen makalenin üçüncü ve son bölümü:

Ne yapılabilir? Amerikan Yahudi toplumunun içinde olduğu büyük demografik değişimi değiştirmek, mesela evlilikleri içe dönük [Yahudiler arşında] şekle getirmek gibi, olabilecek bir şey gibi durmuyor. Yahudi Devleti bakımından Israel ve Amerikalı destekçileri, Israel'e olan destekleri daha geçerli olan Tora Yahudileri'ne mi daha ağır bir şekilde yaslanmalılar? Veya dışa dönerek Evanjelik Hristiyanlar ile mi daha yakın ilişkilere girmeli? Büyümekte olan Latin veya Asya kökenli alt toplumlara mı erişmeye çalışılmalı? Veya Hasbara pogramlarını kuvvetlendirip genel Amerikan toplumuna mı daha kuvvetle seslenilmeli?

Bu önerilerin herbirisinin değeri ve limitleri var. Ancak ilk yapılması gereken problemin burada, Amerika'da olduğunu anlamakta yatıyor. Amerikan Yahudi toplumu değişime uğradığı için Israel'den geçmiş nesillere göre daha uzak, gittikçe daha hızlı bir şekilde zayıflıyor, buradaki veya ABD dışındaki Yahudiler ile dayanışma hissi ve bu hissi ifade etme isteği ve kabiliyeti çok daha zayıf.

Israel'in ve bizim selametimiz için Israel hükümetinin ve Yahudi Ajansının gelecek nesiller boyunca toplumu ne şekilde kuvvetlendirip, ne şekilde yardımcı olabileceklerini düşünmeleri doğru bir şey. Doğru olmayan ve red edilmesi gereken bu çabaların politize edilmesi ve Israel hükümetine karşı bir silah olarak kullanılmaya çalışılması. Organize Yahudi toplumunun hiç bir bölümü ile ilişkisi olmayan, bir Sinagog'a üye olmayan, (Pew araştırmasının deyimi ile) kendini "dinsiz" bir Yahudi diye tanımlayan, Israel'i hiç ziyaret etmemiş olan, Yahudiliğe geçmemiş biri ile evlenen ve çocuklarını Yahudi olarak büyütmeyen, kendi ebeveynleri veya dedelerine göre Israel'e çok daha az bağımlılık hissetmesinin nedeninin "İŞGAL" öldüğuna gerçekten inanmalı mıyız? Veya bu kişinin eğer Meret'z veya İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması ile Israel'i kuvvetli bir şekilde destekleyeceğine ve ziyaret edeceğine mi inanmalıyız?

Israel'i ve Israel'in politikalarını savunmak Amerikan Yahudileri tarafından zevkle ve bağımlılıkla yapılabilecek bir görev olabilir. Aynı şekilde Israel'i bir yandan savunurken bazı politikalarını ve  gerçeklerini (yerleşim politikalarını veya ortodox olmayan diğer Yahudi hareketlerin gördükleri yaklaşımı)  değiştirmek veya ilimlandırmak için çalışılabilir. Konservatıv veya Reform hareketlerinin şu anda Israel'de yapmaya çalıştıkları şekilde, ki hiç biri Israel'de tabii kaldıkları ayrımcı yaklaşımlara rağmen Israel'den kopmadılar veya bezmediler. Ancak genellikle Amerikan Yahudileri Yahudi Devleti'ni savunma konusunu nankör Israellilerin sırtlarına yükledikleri ve inatla kaldırmayı red ettikleri bir yük olarak görmekteler.

Israel'li ve Amerikalı yetkililerin ve geçmiş yetkilierinin yanında  büyük çoğunluğu Yahudi olan yardımseverler, politik analistler ve gazetecilerin katılımı ile yapılan Brookings Enstitüsünün Saban Forumu'nun senelik toplantısında böyle bir Yahudi ile karşılaştım. Kendi panellerimden birinde dinleyiciler arasından bir katılımcı kendi kızının Üniversite Kampüsün'de karşılaştığı durum hakkında konuşmak üzere söz aldı. Kampüslerde o kadar çok Israel karşıtlığı ve eleştirisi var ki diye yakınıyordu. "Eleştirenler sert ve akıllılar, savunmak zorunda kalanlar için çok zor bir durum var." "Israel kesinlikle  bu durumdan haberdar olmalı ve genç Amerikan Yahudileri'nin üzerine yüklediği bu acı deneyimi getiren politikalarını değiştirmeli" diye bize tavsiyede de bulundu.

Waxman'ın Israel liderlerine onları sonuçta Israel'in şu anda bulunduğu yönü değiştirecek kararlar almaya yönlendirecek baskı yapılmalı şeklindeki tavsiyesinin bir yankılanmasıydı bu. Bizim mutsuz ebeveynimiz Üniversite yöneticilerinin ve profesörlerinin böylesine düşman bir ortamın yaratılmasına neden izin verdiklerini sorgulamak için hiç duraksamadı? Kendi kızına doğru bir akademiyi seçmesinde yardımcı olma sorumluğunda başarısız olduğunu veya kendi çocuğuna ve etrafındaki arkadaşlarına gittikçe daha da çoğalan bu iklime hazırlayan temeli vermekte başarısız olduğunu ve anti Israel seslerin neden bu kadar kuvvetli olduklarını araştırmadığını hiç düşünmeye vakit ayırmamaktaydı. Ve bu ebeveyn, kelimenin tam anlamı ile hayati tehlike altındaki Israelileri korumak için sürdürülen politikaları eleştirmenin, politik veya sosyal zorluklar ile karşı karşıya kalan Amerikan Yahudi öğrencilerinin durumu ile karşılaştırmasındaki uygunsuzluğu da düşünmemekteydi.

Belki Israel ve Amerikan toplumları daha da bir birlerinden uzaklaşacaklar ve eleştiri seviyesi yükselecek. Ama bu gidişatı azaltmak için her şekilde bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Ancak ilgilendiğimiz bu durum Israellileri veya politikalarını suçlayarak çözülmeyecek. Problemler evde başlıyorlar, çözümleri de burada.


Related Posts with Thumbnails