shomer shabat

Salı, Ağustos 04, 2015

HOMO HABİLİS LİBERALUS

bs"d

HOMO HABİLİS LİBERALUS
Zimbabwe'de bir aslanı öldüren meymenetsiz ve merhametsiz bir adamı çarmıha geren liberal manyaklar için kendileri gibi dünyaya gelerek yaşama hakkını tatma şansı olan bebekleri anne rahminde parçalayarak katl etmek sevap.
Ters evrimin ispatı: 21. yüz yıl progresiv liberalizmi.
İnsanlığı insanlıktan çıkartıp canavarlaştırmayı bir de hümanizm diye adlandıracak kadar da iki yüzlüler.
Ters evrim nedir diye soranlara: İnsan cinsi 21. yüz yılın progresiv liberalizmine kadar zirve yaptı. Sonra geriye dönüş ivmesi çok daha hızlı bir şekilde işlemekte.
Bu sürat ile 2-3 nesil içinde Homo Habilis-Liberalus ortaya çıkacak.

Related Posts with Thumbnails