shomer shabat

Cuma, Temmuz 25, 2014

SHABAT MUMU YAKMA SAATLERI

bs"d


Han Yunis 19:45
Rafiah: 19;46
Bet Lahiye: 19:47
Sajeye: 19:44

SHABAT SHALOM

Related Posts with Thumbnails