shomer shabat

Salı, Şubat 09, 2016

TÜRKİYE YAHUDİSİ

bs"d

Benny Morris'in 1881 - 2001 yılları arasındaki Siyonist - Arap çatışmasını işleyen "Righteous Victims" kitabından alıntıdır.
Osmanlı yönetimi altındaki azınlıklar ile ilgili bölümden Yahudiler hakkında Batılı bir gezginin yazdıkları:

Batılı bir gezgin Türkiye'nin en aşağılanmış "inançsızlar" cemaati olarak tanımladığı Yahudiler'in korkaklıklarının bir çocuğun havaya kalkmış elinden kaçacak kadar aşırı olmasının bu cemaatlerin ne şekilde bir baskı altında olduklarına hakiki bir ispat olduğunu söylüyor...


Related Posts with Thumbnails