shomer shabat

Pazar, Haziran 15, 2014

3 OGLUMUZ ICIN TEFILA

bs"d


Mi şe berah avotenu Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Yosef, Moşe ve Aaron, David u Şlomo, U yevareh ve yişmor ve yintzor et neederey Tzva Hagana le'Yisrael ve et ha'şvuyim
YAAKOV NAFTALI BEN RAHEL (Naftali Frenkel)

GİLAD MİHAEL BEN BAT GALIM (Gilad Şaar)

EYAL BEN IRIS TESHURA (Eyal Yifrah)

betoh şaar aheynu bet Yisrael hanetunim be'tzara u be'şivya. Baavur şe hakahal mitpalel baavuram, HaKadoş Baruh Hu  yimale rahamim alehem, veyotziem mi hoşeh ve zalmavet u mosroteyem yenatek, u mimetzukoteyem yoşiyem, viyşivem meera lehek mişpehoteem. "YODU LA'd  HASDO VE NİFLEOTAV LİVNEY ADAM". Viykuyam baem mikra şe katuv: "Ufduyey Ad.... yeşuvun uvau Tziyon berina ve simhat olam al roşam. Sason ve simha yasigu ve nasu yagon va anaha" ve nomar AMEN!
Related Posts with Thumbnails