shomer shabat

Perşembe, Şubat 21, 2013

TEL HAI !

bs"d

TEL HAI kahramanlarini saygi ile anarken:


Bugun aramizda olan ve olmayan tum Betari kardeslerime...

TEL HAI !!!!

Related Posts with Thumbnails