shomer shabat

Pazar, Mayıs 31, 2015

SULANDIRILMIŞ YAHUDİLİK ASİMİLASYONA GEREKLİ CEVAP MI? -- RABBİ SACKS

bs"d

Rabbi Sacks'ın Pesah ile ilgili 11 Nisan 2014 tarihli yazısını okurken ilginç bir parçaya rastladım ve sizlerle paylaşıyorum:

Rabbi Sacks Amerika Yahudileri üzerine yapılmış olan Pew araştırmasına değiniyor.
Tora'ya bağlı (Ortodox diye adlandırılan) kesim dışında karışık evlilikler %71 oranına varmışlar. Genç Yahudilerin %32'si kendilerini hiç bir dine bağlı olmadıkları şeklinde tanımlıyorlar. Amerikalı Yahudilerin üçte birinden daha azı bir Sinagog'a bağlı olduklarını belirtirlerken %48'i İbranice okuyamıyor.
Bu durum ABD Yahudileri'nin şimdiye kadar bilinen sosyolojik bir norma da uymadıklarına işaret etmekte. Normal şartlarda Yahudiler içlerindeki bulundukları toplumun renklerine uyarlar. Dindar toplumlarda dindar, secüler toplumlarda secüler yöne eğilim gösterirler. ABD'de durum ters.
ABD genel toplumu diğer batı ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha dindar sayılmakta. Buna rağmen Yahudi toplum tam tersi. Genel toplumun %56'sı dini inancın hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu belirtirken Yahudilerin %26'sı bu şekilde cevap veriyorlar.
Genel toplumun %69'u Tan-rı'ya inanırken, Yahudiler'in sadece %34'ü. Genel toplumun %50'sı düzenli bir şekilde en az ayda bir kere ibadethaneye giderken Yahudiler'de bu oran sadece %23.

Rabbi Sacks buna bir açıklama getirmeyi öneriyor:
Son yüz yıldır Yahudiliği açık ve liberal bir toplum içinde halen çekici kılabilmek için kolaylaştırılması gerektiği savunulmakta [livyanez dedikleri--DH]. Neden bu kadar zorluklar var denip, zamanla, Şabat, Kaşrut ve Giyur (Yahudiliğe geçiş) kolaylaştırıldı. Aile saflığını korumaya yönelik mitzvalar (taharat ha'mişpaha) Tora'ya bağlı kesim dışında tamamı ile terk edildi. İnanılan Yahudilik ne kadar daha az zahmetli olursa o kadar daha fazla Yahudi Yahudiliğe bağlı kalacak şeklinde idi.

Bunun saçmalık olduğunu ispat etmek için dindar ve dindar olmayanlardan oluşan karışık bir gruba Yahudi bayramlarını zorluk sırası ile liste etmelerini istedim. Herkes Pesah'ın en zor, Şavuot'un en kolay Sukot'un ise ortada olduğu konusunda mutabıktı. Listeye bakan grup ne demek istediğimi anlamıştı: Bir bayram ne kadar daha zor ise o bayramın kurallarına uymaya çalışan kişilerin listesi daha büyüktü. Hatta en büyük ispatı da Kipur. Yahudi takviminin en zahmetli günü ve Sinagogların en dolu olduğu gün.

Rabbi Sacks yazısında daha sonra aynı yönde sonuçlar veren diğer araştırmalardan da söz ediyor.
Yazının devamı ve tümü için:

What Does This Avodah Mean To You?

Yani kısaca Yahudiliği sulandırıp, bulandırıp kurtaracaklarını zannedenlerin bunu sadece kendi vicdanlarını rahatlatmak ve bunu da içine sürüklendikleri gönüllü asimilasyonu gizleyerek yapmaya çalışmalarının bedelini tüm bir toplum olarak ödüyoruz.


Related Posts with Thumbnails